.
Litania do Św. Rity

 

       Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
       Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
       Ojcze z Nieba, Boże,       zmiłuj się nad nami,
       Synu, Odkupicielu świata, Boże,
       Duchu Święty, Boże,
       Święta Trójco, Jedyny Boże,

       Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady,       módl się za nami,
       Święty Józefie,
       Święty Augustynie,
       Święta Moniko,
       Święta Rito,
       Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
       Pocieszycielko zasmuconych,
       Obrono i ucieczko opuszczonych,
       Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
       Przykładzie łagodności i pokory,
       Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
       Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
       Ozdobo Zakonu augustiańskiego,
       Różo miłości,
       Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
       Oblubienico Jezusa cierpiącego,
       Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
       Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
       Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
       Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
       Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
       Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
       Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

       Abyśmy wyrzekli się miłości własnej,       uproś nam św. Rito
       Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
       Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
       Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
       Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
       Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
       Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
       Abyśmy twoje cnoty naśladowali,

       We wszystkich prośbach       wspomagaj nas św. Rito
       We wszystkich niebezpieczeństwach,
       We wszystkich potrzebach i uciskach,
       W każdym smutku i przeciwności,
       W krzyżu i cierpieniu,
       W godzinie śmierci,

       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

       K. Módl się za nami święta Rito.
       W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

       Módlmy się
       Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 


  • Z życia Św. Rity z Cascia
  • Modlitwa do Św. Rity

    Powrót do Strony Głównej