.
Modlitwa


Sługa Boży Ks. Piotr Bienvenu Noailles (1793-1861)

 

       Boże, Ojcze nasz,

       Ty, który w sercu Piotra Bienvenu Noailles złożyłeś łaskę bezgranicznego oddania się Twojej miłości i natchnąłeś go ideą utworzenia Rodziny na wzór tej, którą tworzyli Jezus, Maryja i Józef, daj nam, prosimy, żyć tym samym duchem dla rozszerzania Twojego Królestwa i dla Twojej większej chwały.

       Daj nam również radość oglądania chwały Twojego Sługi, Czcigodnego Piotra Bienvenu Noailles, i przez jego wstawiennictwo udziel nam...

       Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

 

 

 

 

 

Za zezwoleniem kościelnym
Wikariat Rzymski, 13 lipca 1993

 

 

 

 

O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić na adres:

.
Siostry Świętej Rodziny
ul. V Poprzeczna 20
04-611 Warszawa

 

 

 

 


Życiorys Sł. Bożego Ks. Piotra Bienvenu Noailles

Powrót do Strony Głównej