.
Święty Piotr Klawer

 


Św. Piotr Klawer (1580-1654), Patron misji afrykańskich

 

       Piotr Klawer urodził się w Hiszpanii w 1580 roku. Mając 20 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W czasie studiów filozoficznych na Majorce zaprzyjaźnił się ze św. Alfonsem Rodriguezem, który wpłynął głęboko na jego życie duchowe i rozniecił w nim zapał misyjny. Wysłany do Nowej Granady (dzisiejszej Kolumbii), ukończył studia teologiczne i w roku 1616 otrzymał święcenia kapłańskie. W Kartagenie o. Alfons de Sandowal przygotował go do duszpasterstwa wśród niewolników przywożonych z Afryki. Przez 40 lat z heroicznym poświęceniem, w duchu miłości Chrystusowej, oddawał się pracy apostolskiej wśród tych nieszczęśliwych. Robił wszystko, co mógł, by ulżyć ich doli. Pomagał im materialnie, żywił ich i leczył, pocieszał, podtrzymywał w nich ducha wiary. Do swych ślubów zakonnych dodał specjalny ślub poświęcenia się posłudze niewolnikom, podpisując się odtąd: "Niewolnik niewolników na zawsze". Zmarł w Kartagenie 8 września 1654 roku. Został kanonizowany w 1888 roku. Wspomnienie liturgiczne przypada 9 września.

 

 

       Jego opiece powierzyła bt. Maria Teresa Ledóchowska założone przez siebie w 1894 roku Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera. Celem Zgromadzenia jest informacja i formacja wszystkich ochrzczonych do współodpowiedzialności za działalność misyjną Kościoła. Jednym ze środków w tym apostolstwie jest wydawane przez siostry czasopismo misyjne "Echo z Afryki i innych kontynentów". Bardzo cenna jest też aktywna współpraca w tym Dziele licznych zelatorów i dobroczyńców.

 

Adresy Sióstr Klawerianek w Polsce:

    ul. Łukasiewicza 62, skr. pocz. 208 38-400 Krosno n. W.   

   ul. Grabowa 9 30-227 Kraków    

   ul. Warszawska 12 05-807 Podkowa Leśna   

 

 

 


  • Modlitwa