.
Modlitwa


Św. Piotr Klawer (1580-1654), Patron misji afrykańskich

 

 

       Boże, który powołując uprowadzonych w niewolę Murzynów do poznania Imienia Twego, umocniłeś św. Piotra zdumiewającą cierpliwością i miłością w niesieniu im pomocy, spraw to za jego przyczyną, abyśmy szukając tego, co jest Jezusa Chrystusa, bliźnich miłowali uczynkami i prawdą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Życiorys Św. Piotra Klawera

    Powrót do Strony Głównej