.
Modlitwa na uproszenie łask za przyczyną
Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćko


Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko (1888-1975), Apostoł Miłosierdzia Bożego, Założyciel  Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego

 

 

       Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś sługę swego Ks. Michała Sopoćko apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia i żarliwym czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia. Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją ojcowską dobroć, otrzymał(a) łaskę... za jego wstawiennictwem, o którą Cię proszę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz ..... Zdrowaś Maryjo..... Chwała Ojcu .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O łaskach otrzymanych za pośrednictwem Sługi Bożego Ks. Michała, prosimy o informowanie:

.
Metropolitalna Kuria Białostocka
Pl. Jana Pawła II 1
15-087 Białystok

 

 

 

 


Życiorys Bł. Ks. Michała Sopoćko

Modlitwa o beatyfikację Sł. Bożego Ks. Michała Sopoćko

Powrót do Strony Głównej