.
Nowenna do Bł. Marii Karłowskiej

 


Bł. Maria Karłowska (1865-1935), Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej
       Dzień I
       Boże, Ty dałeś bł. Marii łaskę głębokiej i żywej wiary, z której wyrosło jej apostolskie powołanie. Naucz mnie za jej przykładem tak żyć wiarą, bym odważnie pokonywał trudności i zawierzał Ci mimo wszystko, zwłaszcza w sprawie, którą z ufnością Tobie polecam...

Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo
Bł. Mario Karłowska - módl się za nami!
(te modlitwy odmawia się każdego dnia nowenny)

 

       Dzień II
       Boże, Ty w bł. Marii dałeś nam wzór ufności. Przez jej pośrednictwo napełnij moje serce nadzieją, że Ty, Panie. możesz nam dać wszystko, o co Cię ufnie prosimy. Polecam Ci szczególnie tę trudną sprawę...

 

      
       Dzień III
       Boże, bł. Maria kochała Cię miłością czystą, z której wyrosła jej apostolska miłość do ludzi. Rozpal i moje serce taką miłością, abym za nic miał sobie to, co świat dać mi może, a szukał przede wszystkim Twojej chwały i zbawienia dusz naszych. Udziel mi też łaski, o którą Cię pokornie proszę...

 

      
       Dzień IV
       Boże, bł. Maria umiłowała szczególnie zagubione dzieci Twoje i dla nich poświęciła swe życie. Rozpal mnie i wielu młodych podobnym zapałem, by z Jezusem Dobrym Pasterzem "szukać i zbawiać to, co zginęło". Za pośrednictwem błogosławionej polecam Ci też ważną dla mnie sprawę...

 

      
       Dzień V
       Boże, Ty w bł. Marii dałeś nam wzór apostolskiej czystości. Przez jej przyczynę chroń moje życie od zasadzek złego i daj mi wytrwanie w łasce Twojej do końca. Z ufnością uciekam się dziś do Ciebie w tej ważnej sprawie...

 

      
       Dzień VI
       Boże, bł. Maria dała nam wzór apostolskiej modlitwy, nie zrażającej się trudnościami ani brakiem owoców. Naucz mnie modlitwy wytrwałej w ufnym błaganiu i udziel mi pomocy w obecnej potrzebie...

 

      
       Dzień VII
       Boże, bł. Maria dała nam przykład wyrzeczenia i poświęcenia się dla innych. Ożyw w mym sercu ducha pokuty i umartwienia dla wynagrodzenia za grzechy moje i całego świata i dla zbawienia mych sióstr i braci oraz udziel mi łaski, o którą z ufnością Cię proszę...

 

      
       Dzień VIII
       Boże, Ty przez bł. Marię uczysz nas pracy uszlachetniającej i podnoszącej godność człowieka. Wspomóż mnie, bym sam był człowiekiem dobrej pracy i szanował pracę innych oraz przyjdź mi z pomocą w obecnej mej potrzebie...

 

      
       Dzień IX
       Boże, Ty pozwoliłeś bł. Marii wypełnić do końca powołanie w apostolacie miłości miłosiernej. Za jej pośrednictwem daj i mnie wytrwać w pełnieniu Twej Woli i udziel mi tak potrzebnej łaski...

 

      
Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu, który chce ci pomóc, bo jest dobry;
i umie, bo jest mądry; i może, bo jest wszechmocny. (bł. Maria Karłowska)

 

 

 

Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem bł. Marii Karłowskiej, proszony jest o powiadomienie:

    Dom Generalny     
    Zgromadzenia Sióstr Pasterek     
    Zamek 19     
87-330 Jabłonowo Pomorskie

 

 

 

Za pozwoleniem władzy kościelnej

 

 

 


  • Życiorys Bł. Marii Karłowskiej
  • Modlitwa
  • Litania do Bł. Matki Marii Karłowskiej
  • Koronka do Bł. Matki Marii Karłowskiej

  • Strona poświęcona Bł. Marii Karłowskiej
  • Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim