.
Litania do Błogosławionej Matki Marii Karłowskiej, Pasterki

 

       Kyrie eleison - Chryste eleison - Kyrie eleison
       Chryste, usłysz nas - Chryste wysłuchaj nas
       Ojcze z nieba. Boże - zmiłuj się nad nami
       Synu. Odkupicielu świata. Boże - zmiłuj się nad nami
       Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
       Święta Trójco. Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

       Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia - módl się za nami.
       Święty Józefie, wzorze zawierzenia Bogu - módl się za nami.
       Święty Michale Archaniele, obrońco chwały Boga - módl się za nami.
       Święta Mario Magdaleno, pokutą zmywająca swe grzechy - módl się za nami.
       Wszyscy Święci Patronowie nasi - módl się za nami.

       Błogosławiona Mario Karłowska - módl się za nami.
       Bł. Mario, bezgranicznie ufająca Bożej Opatrzności -
       Bł. Mario, zawsze uległa Woli Bożej -
       Bł. Mario od Pana Jezusa Ukrzyżowanego -
       Bł. Mario, wierna naśladowczyni Dobrego Pasterza -
       Bł. Mario, adoratorko Najświętszego Sakramentu -
       Bł. Mario, kontemplująca tajemnicę Chrystusa jako Króla i Wiecznego Kapłana -
Bł. Maria Karłowska (1865-1935), Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej
       Bł. Mario, czcicielko Najświętszego Serca Jezusowego -
       Bł. Mario, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego -
       Bł. Mario, wierna córo Niepokalanej -
       Bł. Mario, zawierzająca opiece Aniołów Stróżów -
       Bł. Mario, szukająca wstawiennictwa Świętych Pańskich -
       Bł. Mario, od najmłodszych lat pragnąca świętości -
       Bł. Mario, już jako dziecko oddająca serce Jezusowi -
       Bł. Mario, rozmawiająca z Bogiem w każdej chwili -
       Bł. Mario, gotowa poświęcić się misjom -
       Bł. Mario, pragnąca zbawienia wszystkich ludzi -
       Bł. Mario, miłująca każdego człowieka -
       Bł. Mario, posługująca chorym i strapionym -
       Bł. Mario, hojna dla ubogich -
       Bł. Mario, niosąca pokój i pojednanie zwaśnionym rodzinom -
       Bł. Mario, urzeczona tajemnica Chrystusowego "Pragnę" -
       Bł. Mario, ofiarnie podejmująca trudne powołanie -
       Bł. Mario, poświęcająca swe życie zagubionym dziewczętom -
       Bł. Mario, szukaąca tego, co zginęło -
       Bł. Mario, wyrozumiała dla ludzkich błędów -
       Bł. Mario, zwalczająca grzech i szatana -
       Bł. Mario, ratująca dla Boga całego człowieka -
       Bł. Mario, krzewicielko bogatego w Miłosierdzie Boga -
       Bł. Mario, gorliwa katechetko -
       Bł. Mario, czuła matko sierot i opuszczonych -
       Bł. Mario, przewodniczko dusz powierzonych Tobie -
       Bl. Mario, charyzmatyczna lekarko dusz zranionych grzechem -
       Bł. Mario, założycielko nowej rodziny zakonnej -
       Bł. Mario, obecna w Regule i Zasadach swego Zgromadzenia -
       Bł. Mario, wytrwała w trudzie apostolskim do końca -
       Bł. Mario, niewiasto mężna -
       Bł. Mario, dobra Pasterko -
       Bł. Mario, wzorze przełożonych -
       Bł. Mario, niestrudzona pracownico w Winnicy Pańskiej -
       Bł. Mario, promieniująca świętością na otoczenie -
       Bł. Mario, współcierpiąca z Jezusem -
       Bł. Mario, zawierzająca Panu Bogu w obliczu śmierci -
       Bł. Mario, która zostawiłaś nam świetlany przykład życia chrześcijańskiego i zakonnego -
       Bł. Mario, nagrodzona chwałą Ołtarzy Pańskich -

       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

       P. Bóg z tymi, którzy go miłują -
       W. Współdziała we wszystkim dla ich dobra.

       Módlmy się. Boże, Ojcze nieskończonego miłosierdzia, Ty w Błogosławionej Matce Marii Karłowskiej dałeś Kościołowi przykład wypełnienia do końca swego powołania. Ty dałeś Jej wytrwanie w trudnym apostolacie miłości miłosiernej wobec zbłąkanych dzieci Twoich. Daj nam za Jej przykładem wiernie wypełniać Twoją wolę i przez przyczynę Błogosławionej udziel nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy.
       Pozwól nam też oglądać Jej chwałę jako Świętej w Twoim Kościele. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Bł. Marii Karłowskiej prosimy poinformować
Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.

    Dom Generalny     
    Zgromadzenia Sióstr Pasterek     
    Zamek 19     
87-330 Jabłonowo Pomorskie

 

 

 

 


  • Życiorys Bł. Marii Karłowskiej
  • Modlitwa
  • Nowenna do Bł. Matki Marii Karłowskiej
  • Koronka do Bł. Matki Marii Karłowskiej

  • Strona poświęcona Bł. Marii Karłowskiej
  • Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim