.
Modlitwa chrześcijan świeckich
do błogosławionych biskupów Antoniego Juliana i Leona męczenników

Błogosławiony Biskup Leon Wetmański
Błogosławieni męczennicy: Antoni Julianie i Leonie, byliście biskupami posianymi przez Jezusa Chrystusa do naszej diecezji, do Was więc zwracamy się o pomoc w naszych potrzebach. W rozpoczynającym się trzecim tysiącleciu uproście dla małżeństw wierność i nierozerwalność. Dla rodzin módlcie się o nadzieję i siłę do życia na każdy dzień. Dla naszego społeczeństwa proście o wzajemne zrozumienie i poszanowanie, a dla nas wszystkich o stałość w wierze, miłość i gotowość do dawania świadectwa, że Jezus jest Panem, Zbawicielem ludzi i naszą przyszłością. Do Niego bowiem należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski

 

 

 

 

 

 

 

     Kuria Diecezjalna Płocka    
ul. Tumska 3
     09-402 Płock     

 

 

 

 


Życiorys Bł. Biskupa Leona Wetmańskiego

108 Błogosławionych Męczenników (zestawienie według diecezji i rodzin zakonnych)

Powrót do Strony Głównej