.
Sługa Boży Ks. Biskup Konstantyn Dominik

 

       Konstantyn Dominik urodził się 7 XI 1870 r. w Gnieżdżewie, parafia Swarzewo, na Kaszubach. Po naukach wstępnych w szkółce wiejskiej uczęszczał do "Collegium Marianum" w Pelplinie i do gimnazjum w Chełmnie, gdzie zdał maturę w 1893r. Po ukończeniu studiów w Seminarium Duchownym w Pelplinie otrzymał 25 III 1897 r. święcenia kapłańskie, a w 1928 sakrę biskupią. 31 I 1940 r. został przez Gestapo internowany w Gdańsku, gdzie umarł 7 III 1942 r. Po wojnie zwłoki przewieziono do Pelplina i złożono na cmentarzu. Proces beatyfikacyjny został przekazany Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która wydała już Dekret odnośnie pism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modlitwa