.
Modlitwa


Sługa Boży Ks. Biskup Konstantyn Dominik

 

       Boże w Trójcy Jedyny, który przez Świętych Pańskich po wszystkie czasy pomnażałeś chwałę Swoją i rozradowywałeś Kościół Św., udziel mi łaski, ażebym doświadczył na sobie skutecznego wstawiennictwa Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika, prosząc o .....

       Spraw o Boże, by wierny Sługa Twój, Biskup Konstantyn, na Twoją chwałę i Kościoła Św. pożytek zajaśniał rychło w chwale Błogosławionych i Świętych Pańskich.

       Ojcze nasz ..... Zdrowaś Maryjo..... Chwała Ojcu .....

 

 

 

 

 

Za zezwoleniem władzy kościelnej: L.dz.468/59/0rd.

 

 

 

 

O otrzymanych łaskach informować:

.
Kuria Biskupia
83-130 Pelplin

 

 

 

 


Krótki życiorys Sł. Bożego Ks. Bpa Konstantyna Dominika

Powrót do Strony Głównej