.
Modlitwa o beatyfikację Siostry Klary Fietz


Siostra dr Klara Fietz (1905-1937)

       Ojcze Niebieski, w każdym czasie, dzięki Twojej łasce, żyją ludzie, którzy jako święci chodzą cicho i niezauważalnie wśród nas po drogach tego świata. Takiego życia chce od ludzi Bóg. Jesteśmy przekonani, że takim człowiekiem była Siostra Klara.

       Opuściła ziemię ojczystą i rodzinę, żeby móc niepodzielnie służyć Bogu i ludziom. We wspólnocie zakonnej wyróżniała się pilnością i rozwagą. Poprzez serdeczność przyciągała ludzi do Chrystusa. Poprzez dojrzałą osobowość nauczycielki ukazywała, jak natura ludzka osiąga doskonałość przez Chrystusa. Jej pełna poświęcenia miłość do Boga i bliźnich nie miała granic, nawet wtedy, kiedy jej siły fizyczne coraz bardziej słabły. Z wielkim zapałem dążyła do całkowitego, wiecznego zjednoczenia się z Bogiem. Tak Siostra Klara żyła w środowisku tego świata i dla świata, ale równocześnie całkowicie w Bogu i dla Boga.

       Jeśli jest Twoją wolą, Boże, żeby siostra Klara została ogłoszona błogosławioną, to poprowadź tę sprawę dalej aż do końca. Ojcze niebieski, niech wszystko się dzieje dla Twojej większej chwały przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen.

 

 

 

 

 

Z aprobatą kościelną - Kuria Biskupia: Bamberg, Dr Straub

 

 

 

O wysłuchaniu modlitw i otrzymaniu łask za wstawiennictwem S. Klary powiadomić:

.
Komitet - S. Klara Fietz
A-8026 Graz-Eggenberg
Georgigasse 84 (Austria)

 

 

 

 


Życiorys s. Klary Fietz

Powrót do Strony Głównej