.
Modlitwa o szczególną Łaskę za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Kazimierza


Czcigodny Sługa Boży O. Kazimierz od św. Józefa Wyszyńskiego (1700-1755)

 

       O Boże, Ojcze Miłosierdzia, któryś w sercu Sługi Twego Kazimierza wzbudził tak wielki zapał w spełnianiu uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy, racz mi (nam) udzielić za jego przyczyną i wstawiennictwem łaskę.........., o którą Cię proszę (prosimy)... Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

       Uwaga: Zaleca się uzupełnić tę modlitwę podjętą w zamierzonej intencji, przystąpieniem do spowiedzi i Komunii św.

 

 

 

 

Za zezwoleniem władz kościelnych

 

 

 

Wiadomości o uzdrowieniach czy innych łaskach,
otrzymanych od Boga za wstawiennictwem o. Kazimierza Wyszyńskiego,
prośby o życiorysy i modlitwy oraz wszelką inną korespondencję
prosimy kierować na adres:

Wicepostulalor Mariańskich Spraw Kanonizacyjnych
Kden Hill - Stockbridge. MA 01262

 

 

 

 

 


  • Modlitwa o Beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Kazimierza
  • Życiorys Czcigodnego Sługi Bożego Kazimierza

    Powrót do Strony Głównej