.
Modlitwa


Sługa Boży Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak (1884-1966), salwatorianin

 

       Panie Jezu Chryste, Najwyższy Kapłanie, który pragniesz, aby nie zginął żaden człowiek, ale zbawiasz wszystkich i posługujesz się swoimi kapłanami, racz wynieść na ołtarze ks. Józefa Małysiaka, wiernego Twojego Sługę, aby przykład jego życia i troski o zbawienie człowieka coraz bardziej jaśniał i pociągał na drogę doskonałości ewangelicznej.

       Za wstawiennictwem Twojego sługi udziel mi łaski ... o którą Cię proszę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkich, którzy bliżej znali Sługę Bożego Księdza Józefa Czesława Chryzostoma Małysiaka
oraz tych, którzy otrzymali za jego wstawiennictwem jakieś łaski prosimy o kontakt z postulacją.

.
Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej
ul. Jana Pawła II 11
20-533 Lublin

 

 

 

 


  • Życiorys Sł. Bożego Ks. Józefa Czesława Chryzostoma Małysiaka

    Powrót do Strony Głównej