.
Modlitwa


Błogosławiona s. Sancja Janina Szymkowiak
 (1910-1942)

 

 

       Boże, Ojcze Najlepszy, Miłości Najwyższa, który hojnie rozdzielasz swoje dary, aby rosła rzesza Twoich świętych, pomnij na żywą wiarę i dziecięcą ufność pokornej służebnicy Twojej, Błogosławionej Sancji, przyrzekającej w godzinie swej śmierci, że orędować będzie za nami u Twojej Dobroci z najpewniejszą nadzieją wysłuchania, udziel mi łaski... o jaką Cię gorąco proszę przez wstawiennictwo tej na ziemi bez reszty oddanej Ci duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

O otrzymanych łaskach prosimy zawiadomić:

.
Siostry Serafitki
ul. Łowiecka 3
30-106 Kraków

 

 

Imprimatur dn. 10.10.2002 r. nr 2390/2002

 

 


  • Życiorys Błogosławionej Sancji Janiny Szymkowiak
  • Zgromadzenie Sióstr Serafitek

    Powrót do Strony Głównej