.
Litania do Czcigodnego Sł. Bożego Giuseppe Lazzatiego


Sługa Boży Giuseppe Lazzati

     Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
     Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
     Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
     Synu, Odkupicielu świata, Boże,
     Duchu Święty, Boże,
     Święta Trójco, Jedyny Boże,
     Matko Boża Królowo Świata, módl się za nami,
     Święty Józefie,
     Sługo Boży Giuseppe,
     - swoim życiem ukazujący Boga jako Ojca wszystkich ludzi, przyczyń się za nami!
     - gorąco miłujący Matkę Najświętszą,
     - wierny synu bł. kard. Ildefonsa Schustera,
     - poświęcony Chrystusowi Królowi,
     - z radością kontemplujący tajemnice różańca,
     - mężu ewangelicznych błogosławieństw,
     - bez reszty oddany Bogu czystym sercem,
     - naśladujący Chrystusa w ubóstwie i pokorze,
     - gorliwy aspirancie i wychowanku Ojca Gemellego,
     - wiernie zachowujący konstytucje i regulaminy Instytutu,
     - wychowawco licznych pokoleń młodzieży,
     - sumiennie spełniający obowiązki wykładowcy i rektora Uniwersytetu w Mediolanie,
     - bezwzględnie zwalczający swoje wady,
     - wzorze dla współbraci w Instytucie,
     - całym sercem oddany hierarchii kościelnej,
     - więźniu obozów jenieckich,
     - chętnie spieszący z pomocą uwięzionym,
     - z pogodnym obliczem zgadzający się z wolą Bożą,
     - zawsze zachowujący wielki spokój i zrównoważenie,
     - pocieszający chorych, smutnych i załamanych,
     - cierpliwie znoszący wszelkie cierpienia i choroby,
     - szczerze przebaczający wrogom,
     - apostole powołań do służby Bożej w świecie,
     - orędowniku u Jezusa i Maryi.

Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Ojcze, który za sprawą Ducha Świętego powołałeś Sługę Bożego Giuseppe Lazzatiego do strzeżenia i doprowadzenia do pełni, w rozumnej wierze i w miłości, konsekracji chrzcielnej w radykalnym naśladowaniu Jezusa Chrystusa Króla, spraw, aby jego zaangażowanie w działalność apostolską, w pracę wychowawczą i w obszarze kultury, ukazało wiernym świeckim piękno ich powołania i misji w Kościele i w świecie, i żeby dzięki uznaniu jego wyjątkowych cnót można go było wskazać jako wzór dla młodych pokoleń, którym poświęcił wiele czasu i energii, pozwól nam cieszyć się szybkim zaliczeniem go w poczet błogosławionych w niebie. Amen.

 

     Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 15.11.2013, Nr 3778/D/2013
     Ks. Bp Tadeusz Pikus, Biskup Pomocniczy Warszawski

 

Źródło: http://glazzati.blogspot.com/2013/11/litania-do-czcigodnego-s-bozego.html

 

 

 

 


  • Życiorys Giuseppe Lazzatiego
  • Modlitwa o beatyfikację
  • Nowenna do Czcigodnego Sł. Bożego Giuseppe Lazzatiego
  • Różaniec z Giuseppe Lazzatim
  • Giuseppe Lazzati - blog: http://giuseppelazzati.blox.pl/html
  • Instytut Świecki Chrystusa Króla

    Powrót do Strony Głównej