.
Modlitwa o beatyfikację Giuseppe Lazzatiego


Sługa Boży Giuseppe Lazzati

     Wszechmogący i wieczny Ojcze,
     który za sprawą Ducha Świętego powołałeś
     Sługę Bożego Giuseppe Lazzatiego
     do strzeżenia i doprowadzenia do pełni,
     w rozumnej wierze i w miłości,
     konsekracji chrzcielnej w radykalnym naśladowaniu
     Jezusa Chrystusa Króla,
     spraw, aby jego zaangażowanie w działalność apostolską,
     w pracę wychowawczą i w obszarze kultury,
     ukazało wiernym świeckim piękno ich powołania
     i misji w Kościele i w świecie,
     i żeby dzięki uznaniu jego wyjątkowych cnót
     można go było wskazać jako wzór dla młodych pokoleń,
     którym poświęcił wiele czasu i energii,
     pozwól nam cieszyć się szybkim zaliczeniem go
     w poczet błogosławionych w niebie. Amen.

 

     Imprimatur Kurii Arcybiskupiej w Mediolanie.
     Jego Ekscelencja Biskup Angelo Mascheroni, 23 marca 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Życiorys Giuseppe Lazzatiego
  • Litania do Czcigodnego Sługi Bożego G. Lazzatiego
  • Nowenna do Czcigodnego Sł. Bożego Giuseppe Lazzatiego
  • Różaniec z Giuseppe Lazzatim
  • Giuseppe Lazzati - blog: http://giuseppelazzati.blox.pl/html
  • Instytut Świecki Chrystusa Króla

    Powrót do Strony Głównej