.
Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną sł. B. M. Gabrieli Klausa


sł. B. M. Gabriela Klausa (1870-1942)

 

 

Wszechmogący Boże w Trójcy Jedyny, dziękuję Ci za to, że natchnąłeś Matkę Gabrielę Klausa do założenia Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa oraz za to, że w Jej osobie dałeś nam wzór całkowitego poświęcenia się Bożemu Sercu Jezusa i służby w duchu Niepokalanej Maryi zawsze Dziewicy, służebnicy Pańskiej. Spraw, abym mogła Ją również naśladować w modlitwie, ewangelizacji, w samarytańskiej posłudze dzieciom, młodzieży oraz ludziom biednym duchowo i materialnie.

Proszę Cię, aby Matka Gabriele Klausa dostąpiła łaski beatyfikacji i kanonizacji. Przez Jej wstawiennictwo proszę Cię o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne, o zdrowie duszy i ciała oraz o łaskę...

Przez Chrystusa naszego Pana. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

O łaskach uzyskanych za przyczyną Sł. Bożej M. Gabrieli Klausa należy zawiadomić:

.
Zgromadzenie Sióstr Bożego Serca Jezusa
DOM GENERALNY
UL. KAPITUALNA 4
50-328 WROCŁAW
tel. 071 326 77 22
E-mail: cdcwr@op.pl

 

 

 

 


  • Relikwie Gabrieli Klausy we Wrocławiu
  • Od sodalicji do Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa
  • Zgromadzenie Sióstr Bożego Serca Jezusa

    Powrót do Strony Głównej