.
Modlitwa o beatyfikację Matki Bronisławy Stankowicz
(do prywatnego odmawiania)


Matka Bronisława Stankowicz (1844-1929), Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr od Aniołów

 

       Boże, Ty sprawiłeś, że Twoja służebnica Bronisława Stankowicz oddała swe życie Chrystusowi, naśladując Go zwłaszcza w cichości i pokorze. Pociągnięta przykładem Aniołów, wpatrzonych zawsze w Twoje Oblicze i gotowych do podjęcia wszelkich zadań, które im zlecasz, trwała z miłością na modlitwie, a wobec każdego człowieka kierowała się ogromną dobrocią.

       Prosimy Cię, Panie, aby Kościół zaliczył ją do grona błogosławionych, ku większej chwale Twojej i dla rozszerzania się Chrystusowego Królestwa, a nam przez wstawiennictwo Matki Bronisławy udziel łaski... według Twojej świętej woli. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

O łaskach otrzymanych od Boga za przyczyną Matki Bronisławy Stankowicz prosimy informować:

.
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
ul. Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna

 

 

 

 


  • Życiorys Matki Bronisławy Stankowicz

    Powrót do Strony Głównej