.
Wezwania do Błogosławionej Anieli Salawy

 

       Błogosławiona Anielo Salawo - módl się za nami
       Siostro Świętych Pańskich
       Dobrowolnie obierająca stan służącej
       Głęboko przeniknięta duchem wiary i pobożności
Bł. Aniela Salawa
       Wobec przeciwności stanowcza i cicha
       Wyrozumiała dla drugich
       Odpowiedzialna za współpracownice i przyjaciółki
       Cierpliwie znosząca utrudzenia służbą
       Służąca Bogu przez uczciwą pracę
       Rozumiejąca swoją rolę w Kościele
       Głęboko zjednoczona z Bogiem
       Uczestniczko Chrystusowej Ofiary
       Naśladująca Zbawiciela w przebłaganiu za ludzkie zniewagi
       Ofiaro wynagradzająca za grzechy
       Przyjmująca dobrowolnie cierpienia za bliźnich
       Świadomie uczestnicząca w Krzyżu Chrystusowym
       Nosząca w sercu troskę o szerzenie wiary
       Modląca się za misje i misjonarzy
       Składająca ofiary na misje
       Pałająca miłością do Ojczyzny
       Modląca się o wolną i katolicką Polskę
       Opiekująca się rannymi żołnierzami w szpitalach
       Zachęcająca do przyjmowania Sakramentów Świętych
       Błądzących pouczająca o prawdach wiary.

       Módl się za nami Błogosławiona Anielo Salawo.
       Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

       Módlmy się: Boże, w Trójcy Jedyny, Ty powołałeś Błogosławioną Anielę Salawę, aby służyła Tobie i bliźnim w trudnych okolicznościach ich życia. Wysłuchaj nasze modlitwy, które za jej wstawiennictwem w pokorze Ci przedstawiamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

 

 

Imprimatur:
Kuria Metropolitalna w Krakowie
Nr 2022/99
+ Kazimierz Nycz, wikariusz generalny
ks. Jan Dyduch, kanclerz

 

 

 

 

O łaskach uzyskanych za przyczyną Błogosławionej Anieli należy zawiadomić:

.
00. Franciszkanie
Plac Wszystkich Świętych 5
31-004 Kraków

 

 

 

 


  • Modlitwa