.
Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Błogosławionej Anieli Salawy


Bł. Aniela Salawa

 

 

       Boże w Trójcy Jedyny, chwalę Cię, wysławiam i uwielbiam za wszystkie laski, których raczyłeś udzielić błogosławionej Anieli i błagam Cię, jeżeli to jest zgodne z najświętszą Wolą Twoją, racz okazać przez nią potęgę Twej miłości, udzielając mi łaski .......... o którą gorąco proszę. Wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia dla bliźnich Twej wiernej służebnicy błogosławionej Anieli i nagródź jej cnotę, aby się stała moją orędowniczką przed tronem Twoim w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       3 Zdrowaś Maryjo, 3 Chwała Ojcu

 

 

 

 

 

 

 

 

O łaskach uzyskanych za przyczyną Błogosławionej Anieli należy zawiadomić:

.
00. Franciszkanie
Plac Wszystkich Świętych 5
31-004 Kraków

 

 

 

 


  • Wezwania do Bł. Anieli Salawy

    Powrót do Strony Głównej