Chronologia ważniejszych dat w życiu Rozalii

 

.

 

 • 19 IX 1901 - Przychodzi na świat w Jachówce k. Makowa Podh.

 • 20 IX 1901 - Otrzymuje Chrzest Św. w kościele parafialnym w Bieńkówce.

 • 1902 - Ciężko choruje na świnkę.

 • 1907 - "Pierwsze wewnętrzne spotkanie" z Panem Jezusem

 • 1 IX 1908 - Zaczyna uczęszczać do szkoły powszechnej w Jachówce.

   

 • 1908 - Przystępuje do I spowiedzi św.

 • 1909 - Choruje na dyfterię.

 • 11 V 1911 - Przyjmuje I Komunię Św.

 • 30 VI 1914 - Kończy 6-oddziałową szkołę powszechną.

 • 1914 - Znajduje ideał w "Małej Drodze" św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

   

 • 1915 - Obiera sobie św. Józefa "za Ojca i Opiekuna".

 • 1916 - Matka Boska Bolesna cudownie uzdrawia ją po ciężkiej chorobie. Doznaje mistycznej pociechy u stóp Najświętszej Panny Różańcowej w kościele 00. Dominikanów w Krakowie.

 • 2 VII 1917 - W Budzowie otrzymuje bierzmowanie z rąk Księcia Abpa Sapiehy, późniejszego Kardynała.

 • 1918? - Składa ślub czystości u stóp Niepokalanej w Bieńkówce.

 • 1919 - Rozpoczyna swą "noc ciemności".

   

 • VII 1922 - Odbywa pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę celem poznania woli Bożej.

 • 15 VIII 1923 - Ma mistyczne przeżycia miłości u stóp Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 • 27 VIII 1924 - Z woli Bożej opuszcza dom rodzinny i udaje się do Krakowa.

 • III 1925 - Nadzwyczajna spowiedź św. w kościele św. Mikołaja; wizja piekła i nieba; u końca "nocy ciemności" otrzymuje dar wolności od pokus nieskromnych.

 • IV 1925 - Obejmuje pracę w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie na chirurgii.

   

 • 1 VI 1925 - Urzędowo zostaje przeniesiona na Oddział Dermatologiczny.

 • 5/6 XII 1925 - Znowu ma wizję piekła.

 • 1926 - Podupada na zdrowiu na skutek silnego przeziębienia się.

 • 11 VI 1926 - Przeżywa wielkš wizję Chrystusa w uroczystość Jego Najświętszego Serca.

 • IX 1927 - Doznaje mistycznego jakby "ugodzenia sztyletem" w kościele SS. Felicjanek przy ul. Smoleńsk.

   

 • 5 XII 1927 - Opuszcza pracę szpitalną i wstępuje do Zakonu SS. Klarysek w Krakowie.

 • 15 I 1928 - Ukazuje się jej pewna zmarła i bardzo cierpiąca znajoma.

 • 26 II 1928 - Ma wizję dwóch szczytów.

 • 1 III 1928 - Opuszcza Zakon SS. Klarysek "z rozkazu przełożonych"; z woli Jezusa ponownie obejmuje pracę w szpitalu, w Izbie Przyjęć; otrzymuje dar chodzenia w obecności Bożej

 • 15 IX 1928 - Przyjmuje bardzo dobrą pracę na Klinice Okulistycznej.

   

 • X 1928 - Pierwszy raz przystępuje do konfesjonału o. Henryka Jakubca OP.

 • 1928/1929 - Zimą ciężko choruje na zapalenie płuc.

 • IX 1929 - Ma wizję: św. Teresy od Dzieciątka Jezus, "Ecce Homo" - spoczywa na Boskim Sercu Jezusa.

 • 30 XI 1929 - Z woli Jezusa powraca na Oddział Dermatologiczny, gdzie zostaje do śmierci.

 • 1930 - Zaczyna uczęszczać do spowiedzi św. również do o. Władysława Całki CSSR

   

 • IX 1930 - Ukazuje się jej świątobliwa M. Ksawera, karmelitanka zmarła w r. 1928 w Krakowie. Ma wizje: Chrystusa w monstrancji w olbrzymim kościele oraz św. Michała Archanioła.

 • 1931 - Przez kilka miesięcy kuruje swe płuca.

 • VII 1932 - Składa ślub czynienia tego, co lepsze.

 • 23 VIII 1932 - Drugi raz odwiedza Jasną Górę.

 • X 1932 - Zapisuje się na kursy pielęgniarskie PCK.

   

 • I 1933 - Przerabia z profesorem UJ VII klasę szkoły powszechnej i dalsze gimnazjalne.

 • 9 I 1933 - Kończy kursy gazoznawstwa.

 • 1933 - Jako eksternistka zdaje egzamin z VII klasy szkoły powszechnej w Wadowicach.

 • 26 III 1933 - Składa egzamin z pełnego kursu "dla sióstr pogotowia sanitarnego" PCK.

 • 8 VI 1934 - Przybywa na rekolekcje do 00. Redemptorystów w Toruniu.

   

 • 26 VII 1934 - Ma wizję sądu Bożego nad duszami miłosiernymi.

 • 15 VIII 1934 - W Kalwarii Zebrzydowskiej w sposób mistyczny przeżywa szczęście Wniebowziętej.

 • IX 1934 - Trzeci raz odwiedza Jasną Górę.

 • X 1934 - Czwarty raz odwiedza Jasną Górę.

 • XII 1934 - Obejmuje pracę w Ambulatorium Dermatologicznym.

   

 • 1 I 1935 - Na życzenie Chrystusa składa ofiarę za siebie, za kapłanów i grzeszników.

 • I 1935 - Ma wizję "olbrzymiego stada kozłów".

 • 18/19 IV 1935 - W nocy z W. Czwartku na W. Piątek poddaje się operacji na wyrostek robaczkowy.

 • 8 V 1937 - Zaczyna spowiadać się u 00. Paulinów na Skałce.

 • 4 VIII 1937 - Składa państwowy egzamin pielęgniarski.

   

 • IX 1937 - Ma wizję: zbliżającej się wojny, niezwykłego pomnika Najświętszego Serca Jezusowego i Aktu Intronizacji.

 • 8 X 1937 - Otrzymuje świadectwo o ukończeniu nauk pielęgniarskich.

 • XII 1937 - Ma wizję najwyższego szczytu do osiągnięcia.

 • 24 VI 1938 - "Akt ofiarowania się Miłości Nieskończonej".

 • 4 VII 1938 - Przeżywa wizję globu ziemskiego i wojny z Niemcami.

   

 • 15 VIII 1938 - Mistycznie przeżywa chwałę Wniebowziętej

 • 17 VIII 1938 - Otrzymuje brązowy medal "za długoletnią służbę".

 • 17 i 21 IX 1938 - Na polecenie spowiednika (który otrzymał zlecenie od Kardynała Hlonda) poddaje się lekarskiemu badaniu przez neurologa.

 • 19 i 20 XI 1938 - Po raz piąty jest na Jasnej Górze.

 • 16 XII 1938 - Ma wizje: Piekła, miasta z kryształu i diamentów, Najświętszej Maryi Panny.

   

 • II 1939 - W sposób mistyczny widzi granicę polsko-niemiecką w ogniu.

 • 3 V 1939 - Rozpoczyna swą "śmierć duchową", przebolesne napady nieznajomej półopętanej.

 • 18 V 1939 - Przeżywa wizję wyższej uczelni i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

 • 28 V 1939 - Ma objawienie dotyczące osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu - wizję "Ecce Homo".

 • 12 VII 1939 - Doznaje mistycznej pociechy w kościele w Bieńkówce.

   

 • 14 VII 1939 - Otrzymuje niezwykły przypływ miłości (w Jachówce), "jakby ktoś mnie ugodził strzałą" w serce.

 • 17 VIII 1939 - Odwiedza Najświętszą Maryję Pannę w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 • 24/25 X 1939 - Ma senną wizję św. Teresy od Jezusa; pokój przy ul. Mikołajskiej staje się "kaplicą".

 • XI 1939 - Doznaje od półopętanej publicznej potwarzy, bicia po głowie, targania za włosy itp.

 • 28 XI 1939 - "Od bicia... (ma) pełno guzów na głowie".

   

 • 9 X 1940 - Przeżywa wizję św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

 • XI 1940 - Ma objawienia dotyczące "osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu".

 • 2 I 1941 - Odbiera mistyczne wskazania o Intronizacji w duszach i narodach.

 • 2 V 1941 - Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu wg św. Małgorzaty Marii.

 • 5 X 1942 - Otrzymuje pouczenie, że "Mała Droga" jest bardzo aktualna w naszych czasach.

   

 • XII 1942 - Ma wizję św. Michała Archanioła i wilczych głów pobitych żołnierzy niemieckich.

 • 7 IX 1944 - Sama osłabiona, stawia bańki znajomej i zaziębia się.

 • 8 IX 1944 - (W uroczystość narodzenia NMP) Przyprowadzają ją ze szpitala do domu z gorączką 39°C.

 • 10 IX 1944 - Dr Koterla stwierdza anginę Plauta i Vincenta i poleca odwieźć chorą do szpitala.

 • 11 IX 1944 - Chorą przewożą do szpitala, gdzie otrzymuje transfuzję krwi.

   

 • 12 IX 1944 - (W święto Imienia NMP) Chora prosi o kapłana, spowiada się i przyjmuje Wiatyk św. i Namaszczenie Olejem św.

 • 13 IX 1944 - O godz. 2 podczas snu spokojnie oddaje duszę Bogu.

 • 14 IX 1944 - (W uroczystość Podwyższenia Krzyża Św.) O godz. 9 odprawiają się egzekwie i uroczysta Msza św. pogrzebowa w kościele św. Łazarza.

 • 15 IX 1944 - (W uroczystość Matki Boskiej Bolesnej) O godz. 15.30 odbywa się pogrzeb na cmentarzu Rakowickim.

   

 • 5 XI 1996 - Jego Eminencja Kard. Franciszek Macharski otwiera w Archidiecezji Krakowskiej proces kanonizacyjny Rozalii Celakówny. Od tego momentu Rozalii przysługuje tytuł Służebnicy Bożej.

   

 •  

   

  Źródło:
  O. Zygmunt Dobrzycki OSPPE, O. Sykstus Szafraniec OSPPE
  Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego.
  Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, Kraków 1997

   

   


  Powrót do Strony Głównej