Sługa Boża
Matka Paula Zofia Tajber

Sługa Boża Matka Paula  Zofia Tajber  (1890 - 1963), Założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

(1890 - 1963)

 

angielski    polski