Ks. Piotr Gąsior - Droga Krzyżowa z Joanną Berettą Mollą

 

Święta Joanna Beretta Molla pamiętała, że Chrystus cierpiał za nas i zostawił nam wzór, byśmy szli Jego śladami. Rozumiała też, że to naśladowanie nie dokonuje się dopiero w czasie choroby, kalectwa, na emeryturze czy tuż przed śmiercią, oraz że kroczenie za Panem nie stoi w żadnym konflikcie z radością i szczęściem korzystania z życia jako daru od Boga. A zatem droga krzyżowa, jaką ma przejść każdy z uczniów Jezusa, jest niejako „rozpisana" na całe nasze życie. My spróbujemy odnaleźć ją w konkretnych wydarzeniach życiowych św. Joanny, a następnie zestawić ze stacjami nabożeństwa męki Pana Jezusa. Droga krzyżowa nie jest tylko do odprawiania. To na pewno za mało. Powinna być nade wszystko przeżywana jako własna droga konkretnej osoby z jej wszystkimi sprawami. Ostateczną miarę kolejnym „stacjom" historii naszego życia nadaje moment śmierci.

  
      Imprimatur      

Kuria Metropolitalna w Krakowie
nr 3545/2005, 12 grudnia 2005 r.
bp Józef Guzdek, wikariusz generalny
ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz
     o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB, cenzor    
.

 

 

Rozważania można nabyć w Domu Wydawniczym "Rafael":

      Dom Wydawniczy "Rafael"      
ul. Grzegórzecka 69
31-559 Kraków 73
tel./fax (0-12) 411 14 52
e-mail: rafael@rafael.pl
www.rafael.pl

 

 

 


  • Droga Krzyżowa z Joanną Berettą Mollą
  • Książki w języku polskim

    Powrót do Strony Głównej