.
NOWENNA
DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
dla uproszenia łask za wstawiennictwem
bł. ks. Antoniego Rewery

 

       1. Ojcze Przedwieczny, dzięki Ci składamy za to, że kapłanowi Antoniemu udzieliłeś daru żywej wiary i bohaterskiego umiłowania prawdy. Błagamy Cię, przez wstawiennictwo błogosławionego Antoniego, abyśmy za jego przykładem kierowali się duchem wiary w życiu codziennym.

       Chwała Ojcu... 3 razy

       Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

       2. Synu Boży, któryś dla zbawienia naszego stał się człowiekiem, dzięki Ci składamy za to, żeś wybrał błogosławionego kapłana Antoniego za narzędzie w gorliwym sprawowaniu Sakramentu pokuty. Błagamy Cię, rozbudź w duszach naszych odrazę do grzechu i użycz nam łaski dobrej spowiedzi świętej.

       Chwała Ojcu... 3 razy

       Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

 

       3. Duchu Święty, Boże, dzięki Ci składamy za to, żeś w sercu błogosławionego kapłana Antoniego zapalił żarliwą miłość Boga i bliźniego, które szczególnym blaskiem zajaśniały w godzinach próby i cierpienia. Spraw Duchu Święty, Pocieszycielu, abyśmy umiłowali Pana Boga, jako najlepszego Ojca, a ludzi jako braci i siostry w Jezusie Chrystusie.

       Chwała Ojcu... 3 razy

       Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

       Na zakończenie nowenny:

       Maryjo, Córko Boga Ojca, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego, przez synowską cześć i miłość, jaką Cię darzył błogosławiony kapłan Antoni, wyjednaj nam przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego, łaski, o które z ufnością prosimy.

       Ojcze Nasz...

       Zdrowaś Maryjo...

 

 

 

 

Za pozwoleniem Władzy Diecezjalnej
SANDOMIERZ, 14 września 1999 r.

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej