Wybrane myśli Bł. Ks. Antoniego Rewery

 

       "Bez czuwania niepodobna, by w nas rosły róże miłości"

       "Boże daj mi serce czyste, serce mężne, serce czułe na sprawy Twoje i dusz"

       "Trwajmy w wielkim Bogu, jak On trwa w nas"

       "Pogrążeni w Bogu, nie ustawajmy czerpać życia z Niego"

       "...i od Niego otrzymujemy światło, które rozprasza nasze ciemności i pokazuje nam wielkości Boże"

       "...starajcie się o to by wasza miłość była trwałą albowiem od tego wasze zależy szczęście"

       "Nigdy więc nie rozdzielajmy w naszym sercu miłości Boga od miłości bliźniego"

       "Podróżnik, który w drodze swój czas stracił podwaja kroki"

       "...od dobrego użycia czasu zależy nasza wieczność szczęśliwa czyli nasze zbawienie"

 

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej