.
Modlitwa
o uproszenie łaski... za wstawiennictwem
Bł. Antoniego Rewery

 

       Boże, któryś błogosławionego Kapłana Antoniego ubogacił niezwykłymi cnotami, w szczególności umiłowaniem prawdy i ewangelicznej prostoty, gorliwością duszpasterską oraz męstwem w cierpieniu dla Imienia Twego, spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali to, o co Cię pokornie prosimy Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

Za pozwoleniem Władzy Diecezjalnej
SANDOMIERZ, 14 września 1999 r.

 

 

 

Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem błogosławionego Antoniego Rewery,
proszony jest o powiadomienie:

.
ZGROMADZENIE CÓREK
ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO
ul. Leszka Czarnego 9
27-600 SANDOMIERZ
tel. (0-15) 832 43 17

 

 


Powrót do Strony Głównej