Kalendarium życia

Błogosławionego Ks. Antoniego Rewery

 

 

 • 6 stycznia 1869 - Narodziny w chłopskiej rodzinie Wawrzyńca Rewery i Rozalii zd. Sapielak. Antoni Rewera - chrzest w kościele parafialnym w Samborcu.

 • 1 czerwca 1884 - Przyjęcie do Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

 • 30 sierpnia 1891 - Święcenia subdiakonatu.

 • 6 września 1891 - Diakonat.

 • 18 czerwca 1893 - Ukończenie studiów w Akademii Duchownej w Petersburgu. Tytuł magistra teologii.

   

 • 2 lipca 1893 - Święcenia kapłańskie, których udzielił bp Antoni Sotkiewicz w Katedrze Sandomierskiej.

 • 24 lipca 1893 - Nominacja na wikariusza parafii katedralnej

 • 24 stycznia 1894 - Powołanie na stanowisko profesora w Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

 • 20 stycznia 1899 - Nominacja na wicerektora Seminarium Duchownego.

 • 16 maja 1903 - Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej.

   

 • 30 listopada 1904 - Administrator parafii Mychów.

 • 23 maja 1907 - Wikariusz Aktualny parafii katedralnej w Sandomierzu.

 • 9 lipca 1910 - Kanonik Gremialny Kapituły.

 • 3 kwietnia 1912 - Administrator parafii św. Pawła w Sandomierzu.

 • 13 października 1912 - Prałat Honorowy Kapituły Katedralnej.

   

 • 8 września 1918 - Funkcja Archidiakona podczas sumy, którą odprawił w katedrze sandomierskiej, biskup Achilles Ratti.

 • 12 listopada 1920 - Prałat Domowy Jego Świątobliwości Benedykta XV.

 • 20 czerwca 1921 - Kanoniczna erekcja III Zakonu św. Franciszka w Sandomierzu. Dyrektor tej Kongregacji Tercjarskiej.

 • 30 grudnia 1925 - Nominacja na Delegata do Rady Głównej III Zakonu św. Franciszka.

 • 29 stycznia 1928 - Zebranie organizacyjne Towarzystwa Domu Ludowego pw. św. Franciszka w Sandomierzu.

   

 • 14 sierpnia 1928 - Zakup nieruchomości przy ul. Krakowskiej 14 na siedzibę dla Towarzystwa.

 • 4 października 1928 - Początek działalności Towarzystwa. Wybór na Dyrektora domu pw. św. Franciszka

 • 19 lutego 1931 - Dziekan Kapituły Katedralnej.

 • 16 maja 1933 - Wybór Siostry Anieli Osmala na przełożoną wspólnoty sióstr zamieszkujących na stałe w domu Towarzystwa. Wspólnota przyjęła nazwę: Stowarzyszenie Sióstr Franciszkanek i odtąd można było przyjmować młode dziewczęta.

 • 28 marca 1934 - Proboszcz parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu.

   

 • 4 października 1939 - Złożenie rękopisu "Reguły Córek św. Franciszka" do zatwierdzenia w Kurii Biskupiej.

 • 15 marca 1942 - Ostatnie spotkanie Księdza Dyrektora z siostrami w domu na Krakowskiej.

 • 16 marca 1942 - Aresztowanie przez gestapo. Więzienie w zamku królewskim w Sandomierzu.

 • 27 marca 1942 - Wywiezienie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

 • 3-5 czerwca 1942 - Transport duchownych z Oświęcimia do obozu w Dachau.

   

 • 24 czerwca 1942 - Przydzielenie do bloku nr 27 tzw. szpitala dla inwalidów.

 • 1 października 1942 - Śmierć.

 • 4 października 1942 - Spalenie zwłok w obozowym krematorium.

 • 20 marca 1949 - Poświęcenie pamiątkowej tablicy w kościele św. Józefa w Sandomierzu.

 • 26 stycznia 1993 - Kandydat na ołtarze w procesie beatyfikacyjnym męczenników obozów koncentracyjnych. Przysługuje Mu tytuł - Sługi Bożego.

   

 • 13 czerwca 1999 - Beatyfikacja

 • 19 października 2000 - Poświęcenie figury Bł. Antoniego przy Kościele św. Józefa w Sandomierzu.

 •  

   


  Powrót do Strony Głównej