.

 

Drodzy nasi Przyjaciele!

 

Trwa Złoty Jubileusz: 100 urodzin Sługi Bożej Anny Jenke, o czym wcześniej informowałam. Pandemia wirusowa nie pozwala, by uroczystości jubileuszowe były okazałe, z udziałem najbliższych Jej osób; uczniów i wychowanków, nauczycieli, młodzieży, przyjaciół, znajomych, sympatyków, osób z urzędu duchownych i świeckich. Jednakże, pamięć o Niej była i jest, także wyrażana zewnętrznie, choć z ograniczeniami.

I tak: 9 kwietnia, w kościele św. Mikołaja (w Opactwie) w Jarosławiu, została odprawiona Msza św. pod przew. ks. proboszcza Mariana Bocho. Homilię okolicznościową wygłosił ks. dr Grzegorz Delmanowicz - dyrektor Katolickiego LO.

Podczas Mszy św. w procesji do ołtarza były niesione DARY (na piśmie), które Państwo składali u siebie, a potem przysłali do Towarzystwa. Wraz z darami duchowymi były złożone kwiaty - róże, które symbolizowały owe dary serc.

Jeśli chodzi o dary, to były piękne, jak np. Msze św. modlitwy praktykowane w Wielkim Poście, dobre uczynki, post o chlebie i wodzie, pomoc materialną dla Towarzystwa i wiele innych przedsięwzięć, podejmowanych indywidualnie i wspólnotowo. Np. w Świdnicy, dzięki staraniom przew. TPAJ Edwardy Mikuła, została odprawiona uroczysta Msza św. w Niedzielę Miłosierdzia przez ks. biskupa Ignacego Deca, z Jego piękną homilią. Zaś Towarzystwo Przyjaciół Anny w Zręcinie k. Krosna, na czele z przew. Marią Drobek - złożyło bardzo dużo darów w różnej formie. W Krakowie Pani Izabela zamówiła również Mszę św. Być może, że było wiele innych darów, a które nie były zgłoszone, ale o nich wie sam Bóg. Trudno wymienić wszystkie osoby z imienia i nazwiska oraz ich dary, gdyż było ich wiele. Inicjatywa powiodła się. Wprawdzie była cicha, ale zaistniała mocno w swym bogactwie. Z pewnością ucieszyła "Złotą Jubilatkę". A ja ze swej strony bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie tej inicjatywy, za zrealizowanie jej - za dary serc.

Na zakończenie Mszy św., celebrujący kapłani i asysta udała się do krypty, gdzie spoczywają doczesne szczątki Sł. Bożej Anny, by się pomodlić o Jej beatyfikacje, także w różnych innych intencjach. Obecni na Eucharystii, obejmowali pamięcią modlitewną wszystkich naszych Przyjaciół w Polsce i za granicą. Również i tych, którzy odeszli już do Domu Ojca.

Inne wiadomości.

Dzięki staraniom przew. Młodzieżowego Koła TPAJ w Lublinie Waldemara Dziaczkowskiego, Poczta Polska wydała znaczek i pocztówkę z Anną Jenke.

Zlikwidowane Gimnazjum im. Anny Jenke, prosperujące dziś jako szkoła podstawowa, od nowa przygotowuje się do nadania imienia Anny Jenke. Szkoła ta będzie miała obecnie dwóch patronów: Annę Jenke i Wł. Jagiełłę. Uroczystości odbędą się 12 maja b.r.

Natomiast nadanie Patrona Anny Jenke Katol. Lic. Ogólnokszt. w Jarosławiu odbędzie się 10 czerwca b.r.

Służebnicy Bożej Annie, z ufnością polecajmy wszystkie nasze sprawy. Również polskie szkolnictwo, ludzi chorych, samotnych i opuszczonych, sprawy Kościoła i naszej Ojczyzny.


    Pozostaję w duchowej, modlitewnej łączności,
     z serdecznymi pozdrowieniami.


 

 

 


Powrót do Strony Głównej