Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

 

       Dzieło Świętego Arcybiskupa Felińskiego - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi realizuje swój charyzmat w służbie Kościołowi. Według ducha Założyciela: "Powołanie do służby Bożej w Rodzinie Maryi to wezwanie do współpracy z Chrystusem w szerzeniu Jego Królestwa na ziemi". Idąc za głosem wezwania Bożego, Siostry składają śluby zakonne oddając swoje życie Panu. Na wzór Maryi wielbią Pana Boga modlitwą i podejmują różnorodną działalność apostolską w duchu ewangelicznej miłości, franciszkańskiej radości, prostoty i pokory. Wychowują i nauczają dzieci i młodzież w przedszkolach, domach dziecka oraz poprzez katechizację w szkołach. Jako pielęgniarki służą chorym w szpitalach i domach starców. Pomagają w duszpasterstwie parafialnym w charakterze organistek, zakrystianek, opiekunek chorych i pracują w instytucjach kościelnych.

       Rodzina Maryi liczy obecnie ponad 1200 Sióstr pod Zarządem Domu Generalnego w Warszawie, ul. Żelazna 97. Obejmuje 3 prowincje w Polsce, 2 prowincje w Brazylii (w liczbie ok. 400 Sióstr), oraz placówki na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Kazachstanie i w Rzymie.

       Do realizacji ewangelicznej służby w Kościele wciąż potrzeba nowych ludzi zdolnych do całkowitego poświęcenia się Bogu i bliźnim. "Do was, młodzi, mówię: jeśli słyszycie wezwanie Chrystusa, nie odrzucajcie go! Odważnie wejdźcie na wielkie drogi świętości, które wytyczyli wybitni święci i święte, idąc za Chrystusem" (Jan Paweł II)

 

 

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

Dom Generalny
   Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi   
ul. Żelazna 97
01-017 Warszawa

 

Adresy domów prowincjalnych w Polsce

ul. Parkowa 11 B
30-955 Kraków 77
skr. poczt. 26
   tel. (0-12) 656-18-34   

ul. Hoża 53
00-681 Warszawa
   tel. (0-22) 629-09-10   
.

ul. Niegolewskich 23
60-233 Poznań
   tel. (0-61) 866-49-85   
.

 

 

       Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

 

 


Powrót do Strony Głównej