.
Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną
Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego


Święty Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński

 

       Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Twoich świętych. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Racz wejrzeć na nasze prośby i przez wstawiennictwo świętego Zygmunta Szczęsnego, męża wielkiej pokory i prostoty, udziel nam łaski…, o którą z ufnością prosimy.

       Spraw też, Panie, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali jego cnoty i podobnie jak święty Zygmunt Szczęsny zdawali się zawsze na Twoją Opatrzność, pełnili Twoją wolę i stawali się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

O otrzymanych łaskach za wstawiennictwem Św. Abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego prosimy powiadomić:

.
Postulacja Sprawy Kanonizacyjnej
ABPA Z. SZ. FELIŃSKIEGO
ul. Żelazna 97
01-017 Warszawa

 

 

 


Powrót do Strony Głównej