.
Modlitwa


Bł. Wojciech Nierychlewski, Michalita

 

 

       Jezu Chryste, Boski Odkupicielu, Ty pozwalasz swoim wybranym uczestniczyć w tajemnicy Twojego Krzyża. Obdarzyłeś łaską męczeństwa również błogosławionego Wojciecha, kapłana, miłośnika opuszczonych dzieci i zagrożonej młodzieży. Przez jego przyczynę, przemień nas i pociągnij ku sobie, abyśmy potrafili dochować Ci wierności nawet w najtrudniejszych życiowych próbach. Obdarz nas pragnieniem głoszenia Twojej chwały, zaś serca nasze uczyń otwartymi na potrzeby bliźnich, a zwłaszcza najbardziej potrzebujących. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

    Księża Michalici     
    ul. Ks. Br. Markiewicza 25a     
38-430 Miejsce Piastowe

 

 

 

 


108 Błogosławionych Męczenników (zestawienie według diecezji i rodzin zakonnych)

Powrót do Strony Głównej