.
Modlitwa


Błogosławiony ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń (1892-1942)

 

 

       Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionemu Władysławowi Miegoniowi i jego Współtowarzyszom udział w męce Chrystusa, racz go otoczyć chwałą świętości, a mnie przez jego pośrednictwo udziel łaski..., o którą pokornie proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Życiorys Bł. Ks. Władysława Miegonia
  • 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej

    Powrót do Strony Głównej