.
Modlitwa


Sługa Bozy O. Wenanty Katarzyniec (1889-1921)

 

 

       Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który ubogacasz Kościół swoimi darami, wynieś na ołtarze Sługę Twego Wenantego, jeśli to jest zgodne z Twoją Najświętszą Wolą, mnie zaś udziel łaski..., o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

O łaskach uzyskanych za wstawiennictwem Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca należy zawiadomić:

.
Klasztor 00. Franciszkanów
Kalwaria Pacławska
37-743 Nowosiółki Dydyńskie.

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej