.
Modlitwa o beatyfikację Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi


Józef i Wiktoria Ulmowie z Dziećmi

 

       Ojcze Przedwieczny, który posłałeś na świat swojego Syna, aby z miłości oddał za nas życie, spraw, prosimy, niech świadectwo heroicznej miłości małżonków Józefa i Wiktorii wraz z Dziećmi, oddających swoje życie za ratowanie prześladowanych Żydów, przyniesie owoce zbawienia i napełnia świat Bożym pokojem. Męczenników obdarz chwałą ołtarzy, nam zaś udziel łaski.............. o którą pokornie błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Ofiara sprawiedliwych
  • Oddali życie za bliźnich

    Powrót do Strony Głównej