.
Modlitwa


Bł. siostra Maria Teresa Kowalska (1902-1941), klaryska kapucynka z Przasnysza, Męczennica za Wiarę i Ojczyznę, beatyfikowana wśród 108 Męczenników, 13.VI.1999 w Warszawie

 

 

       Panie Jezu Chryste, Ty Błogosławionej Teresie od Dzieciątka Jezus, jednej z grona 108 męczenników II wojny światowej, dałeś udział w swojej Męce przez wytrwałe, aż do śmierci, znoszenie udręk i prześladowań dla chwały Twego imienia. Za ich wstawiennictwem udziel mi łaski............. abym całym swoim życiem mógł świadczyć o Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

Za zezwoleniem Władzy Kościelnej

 

 

 

Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem błogosławionej proszony jest o powiadomienie:

.
Siostry Klaryski Kapucynki
ul. J. Piłsudskiego 48
06-300 Przasnysz
tel. [029] 752 24 66
e-mail: klaryskikapucynki@wp.pl

 

 

 

 

 


  • Życiorys Bł. s. Marii Teresy Kowalskiej
  • Bł. Maria Teresa od Dzieciątka Jezus
  • Mniszki Klaryski Kapucynki z Przasznysza
  • 108 Błogosławionych Męczenników (zestawienie według diecezji i rodzin zakonnych)

    Powrót do Strony Głównej