.
Modlitwa


¦w. Wojciech, Główny Patron Polski

 

 

       Boże, Ty umocniłe¶ nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo ¶więtego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej