.
Modlitwa


Św. Kryspin z Viterbo (1668-1750)

 

 

       Boże, który św. Kryspina, Wyznawcę, radośnie Ci służącego doprowadziłeś do najwyższej cnoty, spraw, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem podążając na ziemi drogą żywota mogli radować się ogromnym szczęściem w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Życiorys Św. Kryspina z Viterbo

Powrót do Strony Głównej