.
Modlitwa


Św. Kinga

     Najdroższa Patronko nasza!

     Kingo święta!

     Tyś od zarania życia pałała gorącą miłością ku Bogu i serdecznie współczułaś z niedolą bliźnich; na książęcym tronie i w klasztornej celi ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu, a z tronu niebieskiej chwały poprzez stulecia wypraszałaś i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda.

     Wyjednaj nam, prosimy cię, u Boga łaskę, której tak gorąco pragniemy........, a przede wszystkim odpuszczenie win, wytrwanie w dobrym, żywot cnotliwy i śmierć szczęśliwą. Amen.

     Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu ...

 

 

 

Imprimatur
OW-2/26/99, Tarnów dnia 20 V 1999 r. + Władysław Bobowski

 

 

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej