.
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem
Błogosławionego Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
oraz o kanonizację

 


Błogosławiony Ks. Stefan Wincenty Frelichowski

 

 

       Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia. Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem Błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski........, o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

 

 

 

 

Imprimatur Kurii Diecezjalnej Toruńskiej z dnia 30.07.1999 r. Ldz. 1596/99/II

 

 

O łaskach otrzymanych za pośrednictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
należy poinformować prosimy przesyłać na adres:

 

    Kuria Diecezjalna Toruńska    
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń

 

 

 

Informacji o Błogosławionym udziela Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Panny Marii 2, 87-100 Toruń

 

 

 


  • Więcej o bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim...
  • Bł. Ks. Stefan W. Frelichowski - ogłoszenie Błogosławionym: http://www.youtube.com/watch?v=Nl0aMmGM-9U
  • Maria Sadowska - Hymn o Bł.Wincentym Frelichowskim: http://www.youtube.com/watch?v=1wSvNR39dKE&feature=related

    Powrót do Strony Głównej