.
Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego


Bł. Stanisław Starowieyski (1895-1941), Męczennik, beatyfikowany wśród 108 Męczenników, 13.VI.1999 w Warszawie. Fot.: https://www.guadalupe.com.pl/53-numer-2018-02-3/609-blogoslawiony-stanislaw-starowieyski-ojciec-i-maz-prowadzony-przez-ducha-swietego

 

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który obdarzyłeś błogosławionego Stanisława Kostkę Starowieyskiego, męczennika, zdolnością łączenia szlachectwa z pracowitością, bogactwa z wrażliwością na potrzeby ubogich, pobożności z zaangażowaniem doczesnym oraz oddania rodzinie i Ojczyźnie z odpowiedzialnością za kościół; spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem i pod opieką Matki Odkupiciela otrzymali łaskę doskonałego łączenia działalności doczesnej z szukaniem tego, co wieczne, aż razem ze świętymi staniemy się uczestnikami nieustającego szczęścia w niebie.

Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

Tekst modlitwy pochodzi ze strony: http://www.kozmice.wieliczka.eu/index.php?id=241

 

 

 

 

 

 

 


  • Broszura o Bł. Stanisławie Starowieyskim

    Wybrane strony internetowe:
  • Błogosławiony Stanisław Starowieyski - ojciec i mąż prowadzony przez Ducha Świętego
  • Błogosławiony Stanisław Kostka Starowieyski
  • Bł. Stanisław Starowieyski
  • Bł. Stanisław Starowieyski

  • 108 Błogosławionych Męczenników (zestawienie według diecezji i rodzin zakonnych)

    Powrót do Strony Głównej