.
Modlitwa o szczególną łaskę za przyczyną O. Papczyńskiego


Sługa Boży O. Stanisław Papczyński. Fotografia pochodzi ze strony www.stanislawpapczynski.org

 


      O Boże, Ojcze Miłosierdzia, któryś w sercu sługi Twego Stanisława wzbudził tak wielki zapał w spełnianiu uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy, racz mi (nam) udzielić za jego przyczyną i wstawiennictwem łaskę…, o którą Cię proszę (prosimy). Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

      Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu

 

 

 

Uwaga: Zaleca się uzupełnić tę modlitwę, podjętą w zamierzonej intencji, przystąpieniem do spowiedzi i Komunii św.

 

 

 

 

Wiadomości o uzdrowieniach czy innych łaskach, otrzymanych od Boga za wstawiennictwem o. Papczyńskiego,
prośby o życiorysy i modlitwy oraz wszelką inną korespondencję należy kierować do:

Z terenu Polski:
.
Wicepostulator Procesu Beatyfikacyjnego o. Stanisława Papczyńskiego
Księża Marianie
96-122 Puszcza Mariańska

Z terenu Europy i świata:
.
Postulatore Generale dei Chierici Mariani
Casa Generalizia
Via Corsica, 1
00198 Roma, Italia

 

 

 

 


  • Strona poświęcona Bł. Ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu

    Powrót do Strony Głównej