.
Litania do Św. Stanisława Kazimierczyka

 

       Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
       Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
       Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się za nami,
       Synu, Odkupicielu świata, Boże,
       Duchu Święty, Boże,
       Święta Trójco, Jedyny Boże,


Bł. Stanisław Kazimierczyk (1433-1489)
       Święta Maryjo - módl się za nami,
       Święty Stanisławie Kazimierczyku,
       Wierny wykonawco rad ewangelicznych,
       Naśladowco życia apostolskiego,
       Czcicielu Ran Ukrzyżowanego Zbawiciela,
       Skupiający wiernych przy jednym stole eucharystycznym,
       Miłośniku Krzyża i umartwienia,
       Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej,
       Przykładzie cnót chrześcijańskich,
       Wzgardzicielu próżności świata,
       Wzorze pokory i cierpliwości,
       Siewco braterskiej miłości,
       Miłośniku czystości,
       Kaznodziejo wiernie objaśniający słowo Boże,
       Nauczycielu teologii i Pisma Świętego,
       Troskliwy wychowawco młodzieży zakonnej,
       Niezmordowany spowiedniku ludu Bożego,
       Przewodniku pokutujących,
       Ucieczko będących w niebezpieczeństwie,
       Pociecho smutnych i strapionych,
       Opiekunie ubogich,
       Nadziejo chorych,
       Narzędzie cudownych dzieł Bożych,
       Lekarzu przywracający wzrok,
       Podporo chromych,
       Ozdobo Zakonu Kanoniczego,
       Chlubo naszego Narodu,
       Patronie Krakowa i Kazimierza,

       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Życiorys Św. Stanisława Kazimierczyka

    Powrót do Strony Głównej