.
Modlitwa o Beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny
i nowenna o uproszenie łask za Jej wstawiennictwem

Odmawiając wersję skróconą nowenny, uczestniczymy przez 9 kolejnych dni we Mszy Św.
i, jeśli jest to możliwe, przystępujemy codziennie do Komunii Św.


Służebnica Boża Rozalia Celakówna        Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników; prosimy Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa i Dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

       Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni Światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

       Boskie Serce Jezusa, błagam Cię, udziel mi, za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii, łaski......, o którą pokornie Cię proszę.

       Następnie odmówić należy: 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, 3 Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje - w intencji wyniesienia S. B. Rozalii Celakówny na ołtarze.

 

 

 

 

Imprimatur - Kuria Metrolitalna
Kraków, 4 IX 1997 r., Nr 2389/97, Ks Bp Jan Szkodoń

 

 

 

Ktokolwiek otrzyma od Boga jakąś za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny,
proszony jest o przesłanie opisu tej łaski na adres:

.
O. Henryk Klimaj
Redemptoryści
ul. Zamojskiego 56
30-523 Kraków

 

 

 

 


  • Strona o Sł. B. Rozalii Celak - http://www.rozalia.krakow.pl/
  • Strona o Sł. B. Rozalii Celak - http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/rozalia_celak/

    Powrót do Strony Głównej