.
Modlitwa za wstawiennictwem
Błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego


Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati

 

 

 

       Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś młodego Piotra Jerzego Frassatiego radością spotkania z Chrystusem i życiem zgodnym z wyznawaną, przez niego wiarą w służbie ubogim i chorym; za jego wstawiennictwem udziel także nam łaski wspinania się jak on szlakiem ewangelicznych błogosławieństw i naśladowania go w zapale szerzenia w społeczeństwie ducha Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

Za zezwoleniem Władz Kościelnych
(Abp Turynu Giovanni Salderini)

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej