.
Modlitwa

 


Bł. Michał Czartoryski OP (1897-1944)

 

       Wszechmogący Wieczny Boże, Ty dałeś Błogosławionemu Michałowi siłę wiernego służenia Tobie na drodze życia zakonnego i obdarzyłeś Go pragnieniem zjednoczenia się z Tobą.

       Miłość do Ciebie udowodnił miłością do bliźnich, trwając przy nich mimo zagrożenia własnego życia. Za wstawiennictwem tego Błogosławionego dopomagaj Ojcze Niebieski gorliwie wykonywać nasze obowiązki. Niech to, co robimy, służy nam, uwzględnia potrzeby naszych bliźnich i prowadzi do zbawienia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 


  • Bł. Michał Czartoryski
  • Dominikanie w Polsce
  • 108 Błogosławionych Męczenników (zestawienie według diecezji i rodzin zakonnych)

    Powrót do Strony Głównej