.
Litania do Błogosławionego Mariana Konopińskiego, Kapłana i Męczennika z Dachau

 

       Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
       Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
       Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się za nami,
       Synu Odkupicielu świata, Boże
       Duchu Święty, Boże,
Bł. Ks. Mariana Konopiński (1907-1943)

       Święta Maryjo, módl się za nami,
       Błogosławiony Marianie,
       Wzorowy synu znoszący trudy wraz z ubogą rodziną,
       Podporo w wychowaniu rodzeństwa,
       Troskliwy, ofiarny i pogodny bracie,
       Przykładzie pilności, sumienności i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy,
       Młodzieńcze poważny, rozumny, opiekuńczy,
       Kapłanie rozmiłowany w modlitwie,
       Wielki czcicielu Maryi,
       Natchniony głosicielu słowa Bożego.
       Ceniony katecheto i opiekunie młodzieży,
       Żołnierzu - ochotniku, który jako kapelan
       Wspomagałeś na duchu i ratowałeś życie,
       Więźniu, w Imię Boże znoszący upokorzenia i cierpienia,
       Więźniu, któremu usiłowano odebrać godność ludzką,
       Więźniu, opiekujący się chorymi i starszymi kolegami,
       Więźniu, zatroskany o los żyjących poza obozem,
       Kapłanie poddany pseudomedycznym, śmiertelnym doświadczeniom,
       Kapłanie ofiarujący swe życie za Kościół i Ojczyznę,
       Marianie, któryś w obozie koncentracyjnym dostąpił łaski
       Przyjęcia Sakramentów Świętych w ostatnich chwilach życia.
       Męczenniku umierający z nadzieją spotkania bliskich w niebie
       Błogosławiony Marianie, nasz Patronie,

       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

       K.: Kto straci swe życie z mego powodu,

       W.: Znajdzie je w wieczności.

       Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, przez zasługi błogosławionego Mariana Kapłana i Męczennika, + udziel nam hojnie Swojej łaski, * aby przykład jego bohaterstwa pomógł nam wytrwać w chwili próby i osiągnąć ostateczne zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

       W.: Amen.

 

 

 

 

 

 

 


  • Życiorys Bł. Ks. Mariana Konopińskiego
  • 108 Błogosławionych Męczenników (zestawienie według diecezji i rodzin zakonnych)

    Powrót do Strony Głównej