.
Modlitwa


Sługa Boża Matka Franciszka Maria Witkowska, 
Założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

 

 

       Wszechmogący Wieczny Boże, Ty w swej dobroci i łaskawości Franciszkę Marię Witkowską obdarzyłeś duchem umiłowania Eucharystii i poświęcenia życia za wolność Kościoła Świętego oraz dzięki Jej gorliwości ubogaciłeś Go nową Rodziną zakonną. Za Jej wstawiennictwem udziel mi łaski... o którą z pokorą i ufnością Cię proszę, a wierną swą Służebnicę racz wynieść do chwały ołtarzy, dla uwielbienia Imienia Twojego i pożytku dusz wiernych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

Za zezwoleniem Wtadzy Kościelnej

 

 

 

Kto otrzyma łaskę za przyczyną Sł. Bożej Marii Witkowskiej, niech powiadomi:

.
Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus
ul. Wł. Smoleńskiego 31
01-698 Warszawa
tel. (022) 833 65 70
E-mail: siostry.im.jezus@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 


  • Sł. Boża Matka Franciszka Maria Witkowska
  • Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

    Powrót do Strony Głównej