.
Modlitwa dla otrzymania łask za wstawiennictwem
Marii Stelli i 10 Towarzyszek


Maria Stella i 10 Towarzyszek

 

       Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar bł. Marii Stelli i 10 Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich.

       Boże pełen miłości i miłosierdzia, przez ich męczeńską śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy........... abyśmy mogli swoim życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzinach i w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bł. Siostry Męczenniczki z Nowogródka, módlcie się za nami.

 

 

 

 

 

 

      
O łaskach otrzymanych za przyczyną Błogosławionych Marii Stelli i 10 Towarzyszek,
Męczenniczek z Nowogródka prosimy zawiadomić:

 

    Siostry Najświetszej Rodziny z Nazaretu     
via Nazareth 400
00-166 Roma, Italia

 

 

 


Powrót do Strony Głównej