.
Modlitwa


Błogosławiona Maria od Męki Pańskiej (Helena Marie Philippine de Chappotin de Neuville), Założycielka Franciszkanek Misjonarek Maryi

 

 

       Panie, który w cudownej Opatrzności, doprowadziłeś służebnicę, Marię od Męki Pańskiej, do założenia Zgromadzenia poświęconego misji powszechnej, błagamy Cię, racz udzielić nam łask, o które prosimy za jej wstawiennictwem. Spraw zwłaszcza, byśmy uczyli się od niej zawsze spełniać Twą Boską wolę i nieustannie wzrastać w Twej miłości. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby, które otrzymają łaski za wstawiennictwem Błogosławionej proszone są o kontakt:

.
Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi
ul. Racławicka 14
02-601 Warszawa

 

 

 

 


  • Życiorys Bł. Marii od Męki Pańskiej

    Powrót do Strony Głównej