.
Modlitwa


Błogosławiona Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

 


        Duchu Święty - natchnij mnie,
        Miłości Boża - pochłoń mnie,
        Na właściwą drogę - zaprowadź mnie.
        Mario, Matko moja, spójrz na mnie,
        Z Jezusem - błogosław mi.
        Od wszelkiego zła,
        od wszelkiego złudzenia,
        od wszelkiego niebezpieczeństwa - zachowaj mnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej